krzyzyk2

Trójca Święta w barokowym ujęciu pod nazwą Tron Łaski oraz kwadrat, kształt ze świata klawiszy komórek, pilotów i laptopów. Kwadraty tworzą tło, to one budują krzyż – wspólnotę kościelną; malutkie otwory w kształcie kwadratów to nic innego jak czekające miejsca dla zagubionych i błądzących. W dodatku łeb gwoździa ma również kształt kwadratu, bo człowiek jest istotą grzeszną i jednocześnie obdarzoną wolną wolą – to od niego zależy czy będzie budował świat, czy go niszczył.

Projekt na zlecenie ks. Zbigniewa Starczewskiego COr