Tu komentarz jest zbędny. Zdjęcia nie oddają ogromu i niesamowitości tego miejsca – Sagrada Familia – uznawana za jedną z najpiękniejszych katedr świata. Paradoksem wydaje się fakt, że taki geniusz jakim był Antonio Gaudi zginął… potrącony przez zwykły tramwaj.

IMG_5347 IMG_5348 IMG_5349 IMG_5350 IMG_5351 IMG_5352 IMG_5353 IMG_5354 IMG_5356 IMG_5358 IMG_5359 IMG_5361 IMG_5362 IMG_5363 IMG_5364 IMG_5369 IMG_5370 IMG_5373 IMG_5377 IMG_5378 IMG_5380 IMG_5381 IMG_5382 IMG_5389 IMG_5392 IMG_5395 IMG_5396 IMG_5398 IMG_5399 IMG_5401 IMG_5402 IMG_5405 IMG_5406 IMG_5407 IMG_5409 IMG_5412 IMG_5413 IMG_5414 IMG_5415 IMG_5416 IMG_5417 IMG_5419 IMG_5420 IMG_5422 IMG_5426 IMG_5427 IMG_5432 IMG_5433 IMG_5434 IMG_5435 IMG_5436 IMG_5437 IMG_5439 IMG_5441 IMG_5442 IMG_5443 IMG_5444 IMG_5445 IMG_5447 IMG_5453 IMG_5454 IMG_5455 IMG_5464 IMG_5466